PROJE HAKKINDA

KISA BİLGİ

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” Proje Grup Danışmanlık liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve  30 ay (14 Ağustos 2017 – Ocak 2020) sürecek olan projenin bütçesi 1.865.000 Avro.

Proje kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, küresel çevre sorunlarına daha fazla yön verebilme ve uluslararası güvenilirliğe ulaşma konularında en iyi şekilde desteklenmesi için eğitim programlarıyla kapasite geliştirme, paydaşlarla etkili iletişim ve farkındalık artırma çalışmaları ve hibe projeleri yoluyla yerel iklim değişikliği hareketinin gerçekleştirilmesi konularında teknik destek sağlanıyor.

AMAÇ

PROJENİN GENEL HEDEFİ

Kamu bilincinin artırılmasına ve iklim hareketi ile ilgili gerekli ortak çabalarda paydaşların kapasitesinin artırmasına katkı sağlamaktır.

PROJENİN ÖZEL HEDEFİ

Trabzon’da iklim değişikliğine neden olan tarım, ulaşım ve enerji sektörlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda kamu kurum ve kuruluşlarını teşvik etmek, kamuoyunu bilinçlendirmek ve Trabzon’da pilot projeler uygulayarak doğrudan sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

PROJE BİLEŞENLERİ

  1. 1. EĞİTİM BİLEŞENİ

Hedef grupların kapasitesi, iklim değişikliği ile mücadele eden çapraz sektörel etkileşimlerin önemi baz alınarak geliştiriliyor. Bu şekilde, iklim değişikliği ile mücadelede çeşitli sektörler ve yönetim düzeyleri arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması mümkün olacak. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili paydaşların, iklim politikalarının çevresel, ekonomik ve sosyal yönlerini entegre bir yaklaşımla geliştirmelerine destek olunuyor.

  1. 2. TANITIM BİLEŞENİ

Proje ile yaratılacak etkinin tespiti için projenin başında ve sonunda hedef grubun farkındalık seviyesi değerlendirilecek ve bu bulgulara dayanarak, “Ulusal İklim Değişikliği İletişim Planı (NCCP)” geliştirilecektir. Uygulamaları proje bitiminden sonra gerçekleşecek Ulusal İklim Değişikliği İletişim Planı, bu sonuç alanının nihai çıktısı olacak.

Proje uygulaması sırasında düzenli farkındalık artırma faaliyetleri ve tasarlanan özel kampanya uygulanırken, Hibe Programının Yararlanıcıları da  farkındalık artırma ve iletişim faaliyetlerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasına vesile olacak ve farkındalık artırma  araçları da yerel düzeyde bu kurumlar tarafından kullanılıyor.

PROJE EKİBİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Trabzon İklim Değişikliği İle Mücadele Ediyor

Proje Ekibi

PROJE KOORDİNATÖRÜ

AYLİN ASLAN MAZLUM

TEL: 04622238513-3223

PROJE KOORDİNATÖR YARDIMCISI

MEHMET DALKES

TEL: 04623215012-3218

PROJE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

HASAN HÜSNÜ BAYRAMOĞLU

TEL: 0 462 223 85 13