İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI

İklim değişikliği, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği azaltımı üzerine kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla halka açık bir konferans yapılacaktır