EĞİTİMLER

TARIM

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE TARIM ARASINDAKİ İLİŞKİ

İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri

İlerleyen sulama teknikleri ve gelişmiş gıda teknolojilerine rağmen iklim ve yağış-sıcaklık değerleri tarımsal üretim açısından önemli faktörler olmaya devam etmektedir. Bitki fizyolojisinin; ısı, yağış ve toprak nemindeki değişimlerden ne şekilde etkilendiği bilinmekle birlikte tarım zararlılarının ve patojenlerin etki düzeylerinin tarımsal üretimi ne kadar etkileyeceği konusunda net tahminler yapılamamaktadır.

 •  İklim dışında tarımsal üretimi şekillendiren birçok etken vardır:
   •  Piyasadaki dalgalanmalar,
   •  Sübvansiyonların kapsamı ve büyüklüğü,
   •  Teşvikler,
   •  Vergi ve gümrük tarifeleri,
   •  Tarım sigortası ve kredi olanakları gibi ulusal ve uluslararası tarım    politikalarındaki değişmeler,
   •  Yönetim uygulamaları,
   •  Ticaret sınırlılıkları,
   •  Teknoloji olanakları,
   • Arazi kullanım düzenlemeleri,
   •  Su kaynaklarına ulaşım, toprak verimliliği ve kalitesi
   •  Taşıma kapasitesi ve
   •  Zararlılar ve hastalıklar tarımsal üretimi etkileyen başlıca unsurlardır

İklim Değişikliğinin Tarım Ürünleri Üzerindeki Biyolojik Etkileri 

İklim değişikliğinin tarım ürünleri üzerindeki biyolojik etkileri doğrudan ve dolaylı etkiler olarak ortaya çıkmaktadır.

1. Doğrudan Etkileri

Yükselen sıcaklıklar ve yağış rejimlerinin değişmesi; tarımsal ürünler üzerinde doğrudan etkiler gösterebildiği gibi, tarımsal alanların sulanması için kullanılan sulara erişimi de etkileyebilmektedir. İklim değişikliğinin tarım ürünleri üzerindeki doğrudan etkileri, yağmur suyuna bağımlı ve sulama sistemleri ile yapılan tarım ürünlerinin miktar ve kalitesinin düşmesiyle kendini göstermektedir.

2. Dolaylı Etkileri

Ülkelerin su havzalarının doluluk oranı yağış miktarına bağlı olduğu için, iklim değişikliğinin su havzaları ve akiferler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olması beklenmektedir. Nitekim her iki iklim senaryosunda da iklim değişikliğinin yeryüzüne düşen yağış miktarını azaltacağı sonucuna ulaşmışlardır. Yağış miktarındaki değişiklikler, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların etkisiyle tarım ürünlerinin suya olan ihtiyacını arttırabilecektir. Su tüketim oranındaki küçük bir artışın, sulama tarımının yapıldığı ürünler üzerinde büyük stresler oluşturması beklenmektedir.

PROJE KAPSAMINDA VERİLECEK EĞİTİMLER

    •  İyi tarım uygulamaları eğitimi
    •  İklim değişikliği ile tarım arasındaki geçiş eğitimi
    •  İklim değişikliğine uyum eğitimi

   ULAŞIM

   Ulaştırma sektörü ülkemizde toplam enerji tüketimi içerisinde yaklaşık % 25 paya sahip bulunmaktadır Yolcu (%95) ve yük (%91) taşımacılığının önemli bölümü Karayolu Ulaşımı ile sağlanmaktadır.Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Emisyonlar Otomotiv sanayiinde, motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirletici egzoz gazları emisyonunun kontrolünde son 35 yıllık süreç içerisinde önemli adımlar atılmıştır.

   Emisyon kontrolü öncesi ortalama değerler [g/km] Günümüzde Motor çıkışı Egzoz çıkışı [g/km]
   HC 7 HC 2 0.2
   NOx 2.5 NOx 1.3 0.2
   CO 50 CO 10 1.2
  • ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE ÖNLEMLER

   1. Yakıt Tüketiminin Azaltılması

   1.1. Yeni motor teknolojilerinin uygulanması

   GDI – Direkt püskürtmeli benzin motorları (fakir karışım) HCCI – Homojen karışımlı sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar (düşük NOx emisyonları, doğal gaz kullanımı, verim artışı) Çok-yakıtlı motorlar

   1.2. Taşıt teknolojisindeki gelişmeler

   Taşıt boyutunun ve kütlesinin azaltılması (hafif malzeme) Aerodinamik özelliklerin iyileştirilmesi, Lastik performansının iyileştirilmesi, Hibrid taşıtlar.

   2.Alternatif Yakıtların ve Taşıtların Kullanımı

   2.1. Kısa dönem uygulamaları

   LPG, CNG, LNG dönüşümleri Geliştirilmiş benzin Sentetik yakıtlar

      2.1. Orta ve uzun dönem uygulamaları

   Hidrojenin motor yakıtı olarak kullanımı Yakıt hücreleri ve elektrikli taşıtlar

      2.2 Trafik Akımının Düzenlenmesi

   Taşıtların motor performansı ve güç gereksinimi değerlendirildiğinde, yakıt tüketimi açısından ideal trafik hızlarının sağlanması trafik sıkışıklıklarının giderilmesi, sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesi, Maksimum taşıt hızlarının sınırlandırılması.

   2.3 Ulaştırma Politikalarının Düzenlenmesi

   Şehir planlamacılığı ve bütünleşik olarak toplu taşımacılık payının arttırılması Düşük sera gazı emisyonu olan ulaşım yöntemlerine yönelinmesi, denizyolu ve demiryolu ulaşımının etkinleştirilmesi, araç doluluk oranının artırılması, seyahat gereksiniminin azaltılması ve düzenlenmesi.

   PROJE KAPSAMINDA VERİLECEK EĞİTİMLER

       •  Yakıt tasarrufu eğitimi
       •  Çevre dostu trafik uygulamaları eğitimi
       •  Egzoz emisyon uygulamaları eğitimi
       •  Trafik sorunları ile iklim değişikliği arasındaki uyum eğitimi