No Picture

ENERJİ

2 Ocak 2018 iklim 0

Türkiye’de tüketilen elektrik enerjisinin önemli bir kısmı, kömür, linyit ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu elde edilir. Türkiye’de büyük fosil yakıt rezervleri yoktur, […]

No Picture

TURİZM

2 Ocak 2018 iklim 0

Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olan Türkiye’ye, her yıl 30 milyondan fazla turist gelir. Akdeniz ve Ege kıyıları, deniz turizmi açısından çok popülerdir. Türkiye’de, […]

No Picture

ORMANLAR

2 Ocak 2018 iklim 0

Orman Yangınları Türkiye’deki orman örtüsü oldukça büyük olmasına rağmen – yaklaşık 21,5 milyon hektar (Türkiye’nin toplam alanının yaklaşık %27’si) – ormancılık Türkiye’de büyük bir sektör […]

No Picture

TARIM

2 Ocak 2018 iklim 0

Tarım, Türkiye’deki temel sektörlerden biridir. Türkiye’de iklimler, çok farklı ekin, meyve ve sebzeleri yetiştirmeye uygundur. Buğday, arpa ve çavdar gibi ekinlerin çoğu, orta Anadolu’daki ovalarda […]

No Picture

SU

2 Ocak 2018 iklim 0

Su Kaynakları Türkiye’de kullanılabilir su miktarı yılda yaklaşık 112 milyar m³’tür (DSİ, 2006). Hâlihazırda bu miktarın sadece %40’ı (yani 44 milyar m³) kullanılıyor. Türkiye’de su […]

No Picture

NUFÜS

2 Ocak 2018 iklim 0

Yaşam Kalitesi Türkiye’de nüfus, belirli bölgelerde çok yoğunlaşmıştır. Genel olarak nüfus Türkiye’nin kıyı bölgelerinde iç bölgelerine kıyasla daha fazladır. Nüfusun büyük bir kısmı İstanbul’da ve […]