İKLİMLE MÜCADELE KONFERANSI

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında TR2013/0327.05.01-02/095 Sayılı ‘Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor’ Projesi kapsamında;

Genel hedefi; Kamu bilincinin artırılmasına ve iklim hareketi ile ilgili gerekli ortak çabalarda paydaşların kapasitesini artırmasına katkı sağlamak.

Özel hedefi; Trabzon’da iklim değişikliğine neden olan tarım, ulaşım ve enerji sektörlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda kamu kurum ve kuruluşlarını teşvik etmek, kamuoyunu bilinçlendirmek ve Trabzon’da pilot projeler uygulayarak doğrudan sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Projemiz kapsamında düzenlenmesi planlanan İklimle Mücadele konferansımız yerel halkın ve kamu kurum kuruluşlarında çalışan personellerin katılımı ile 25.07.2019 tarihinde gerçekleştirildi. İklimle mücadele konferansında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Mehmet AYDOĞAN, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Atilla DURMUŞ İklimle Mücadele konusunda sunum yapmış olup ayrıca Çevre Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Yasin TAFLAN İklimle Mücadele hakkındaki konuşması ile konferansımız gerçekleştirilmiştir.