İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMİNERİ KTÜ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Karadeniz Teknik Üniversitesi’ nin de paydaş olduğu “Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor”  Projesi kapsamında İklimle Mücadele konulu seminer KTÜ’de 03.05.2019 gerçekleştirildi.

Genel hedefi; Kamu bilincinin artırılmasına ve iklim hareketi ile ilgili gerekli ortak çabalarda paydaşların kapasitesini artırmasına katkı sağlamak olan projenin özel hedefi ise; Trabzon’da iklim değişikliğine neden olan tarım, ulaşım ve enerji sektörlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda kamu kurum ve kuruluşlarını teşvik etmek, kamuoyunu bilinçlendirmek ve Trabzon’da pilot projeler uygulayarak doğrudan sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Seminer KTÜ Orman Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muhammet BAYRAMOĞLU tarafından verildi.

Seminerlerimiz Trabzon’da diğer kamu kurum kuruluşlarına verilmeye devam edilecektir.