İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMİNERİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

“Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor”  Projesi kapsamında İklimle Mücadele konulu seminer Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’de 10.05.2019 gerçekleştirildi.

Genel hedefi; Kamu bilincinin artırılmasına ve iklim hareketi ile ilgili gerekli ortak çabalarda paydaşların kapasitesini artırmasına katkı sağlamak olan projenin özel hedefi ise; Trabzon’da iklim değişikliğine neden olan tarım, ulaşım ve enerji sektörlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda kamu kurum ve kuruluşlarını teşvik etmek, kamuoyunu bilinçlendirmek ve Trabzon’da pilot projeler uygulayarak doğrudan sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Seminer KTÜ Orman Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muhammet BAYRAMOĞLU tarafından verildi.

Seminerlerimiz Trabzon’da diğer kamu kurum kuruluşlarına verilmeye devam edilecektir.