AKILLI VE ÇEVRE DOSTU OTOBÜS DURAKLARI

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan”Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında hazırlanan TR2013/0327.05.01-02/095 sayılı AB Ofisi tarafından yürütülen “Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor” projesi kapsamında yapılacak 5 adet Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Durağı yapımına başlanmıştır.. Akıllı Ve Çevre Dostu Otobüs Durakları içerisinde bulunacak olan klima ile yazları soğutma kışları ısıtma yapılarak durakları kullanacak yolcuların faydalanmasını sağlamış olacağız. Ayrıca durakların içerisinde bulunacak USB şarj istasyonları ile durakları kullanacak yolcuların beklerken telefonlarını şarj edebilmesi amaçlanmaktadır. Duraklarımızın kullanacak olduğu enerjinin belli bir kısmının güneş panelleri vasıtası ile karşılayarak yenilenebilir enerji hususunda yerel halkı teşvik edebilmek amaçlanmaktadır.

Durakların yerleri;

  1. KTÜ C kapısı önü,
  2. Trabzon Üniversitesi altı(Söğütlü),
  3. Ayasofya müze altı (Akçaabat gidiş yönü)
  4. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Kaşüstü)
  5. Pelitli (Yeni cami altı)

Durakların yapım aşaması sürmekte olup şubat ayı sonuna doğru halkımızın hizmetine sunulmuş olması hedeflenmektedir.