AKILLI VE ÇEVRE DOSTU OTOBÜS DURAKLARI

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında hazırlanan TR2013/0327.05.01-02/095 sayılı AB Ofisi tarafından yürütülen “Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor” projesi kapsamında yapılacak Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Duraklarının ihalesi gerçekleştirilmiştir.