GÜNEŞ IŞINIMI

Bu haritalarda 1961-1990, 2041-2070 ve 2071-2099 olmak üzere üç farklı dönem için, modele göre Türkiye’deki tahmini ortalama güneş radyasyonu dağılımı gösteriliyor. 1961-1990 haritası Türkiye’nin güney enlemlerinden kuzey enlemlerine doğru gidildikçe güneş radyasyonunda aşamalı olarak hafif bir azalma olduğunu gösteriyor.

1961-1990 haritası, ileri tarihli haritalarla karşılaştırıldığında, gelecekte Türkiye’nin çoğu yerinde güneş radyasyonunun bir miktar artacağı görülebilir. Bu artışlar değişim haritalarında (1961-1990) – (2041-2070), and (1961-1990) – (2071-2099) daha açık bir biçimde sergileniyor.

1961-1990 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ GÜNEŞ IŞINIMI (W/M²)

2041–2070 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ GÜNEŞ IŞINIMI (W/M²)

2071 – 2099 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ GÜNEŞ IŞINIMI (W/M²)